Psychoterapeutické a psychosociální poradenství

"Mým posláním a přesvědčením je, že každý, kdo potřebuje pomoci, si zaslouží péči odborníka se zkušenostmi a praxí v daném oboru. Zastávám též názor, že pro to, abychom mohli pomáhat a pečovat o psychické zdraví jedince, je třeba si projít i vlastní životní zkušeností (sebepoznání), abychom lépe pochopili, co v daný okamžik člověk potřebuje. V oblastech, ve kterých nabízím svou péči, se pohybuji více jak patnáct let.

Pojetí mé práce a psychoterapeutická sezení vychází především z Rogersovského přístupu (PCA výcvik), odborného vzdělání v psychologii, interpersonální psychoterapii a tříletého sociálně psychologického výcviku pod vedením Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. Více jak deset let se zaměřuji na propojení psychosomatického a psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta v lékařské psychologii, pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Komplexněji se staráme o zdraví pacientů, kteří jsou nemocní, po úrazech, s různými tělesnými vadami a estetickými problémy.

 Abych Vám mohla nabízet tu nejlepší možnou péči, konzultuji a spolupracuji s odborníky, kteří mi dlouhodobě poskytují supervizi nad mojí psychoterapeutickou činností."

Odborná činnost v těchto oblastech 

Psychoterapie a psychosociální poradenství

Pomůžu Vám vrátit ztracenou životní rovnováhu. A společně nastavit propojení Vašeho mentálního a fyzického zdraví.

Rodina a dítě

V oblasti rodina a dítě nabízím poradenství a konzultace ve spolupráci s pedagogickými, psychologickými a sociálními odborníky.

Interpersonální poradenství 

Nabízím psychologické poradenství ve firemním prostředí a různé formy individuálních nebo skupinových terapií.

Objednejte se na konzultaci