Kvalifikace

Dokončeno studium Vysoké školy aplikované psychologie s červeným diplomem

Ve spolupráci s PCA Institutem Praha a Vysokou školou aplikované psychologie jsem absolvovala Rogersovský certifikovaný psychoterapeutický výcvik-

supervize pod vedením PhDr. Venduly Junkové v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse

Sociálně - psychologický výcvik (SPV) pro 21. století 

pod záštitou Vysoké školy aplikované psychologie a Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. zakladatelky hnutí SPV

Magisterské studium - Katedra psychologie

1. a 2. česká konference o psychopatii

Absolventka navazujícího certifikovaného kurzu pod vedením Prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA                        https://psychopatie.cz/konference 

Supervize nad psychoterapeutickou a poradenskou činností (10 let)stále probíhající

pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, Csc.