Kvalifikace

Dokončeno studium Vysoké školy aplikované psychologie s červeným diplomem

Ve spolupráci s PCA Institutem Praha a Vysokou školou aplikované psychologie jsem absolvovala Rogersovský certifikovaný psychoterapeutický výcvik

Stále probíhá dlouhodobá (individuální i skupinová) supervize nad  mou psychoterapeutickou činností 

pod vedením PhDr. Venduly Junkové v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse (PCA)

Sociálně - psychologický výcvik (SPV) pro 21. století 

pod záštitou Vysoké školy aplikované psychologie a Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. zakladatelky hnutí SPV

Magisterské studium - Katedra psychologie

1. a 2. česká konference o psychopatii

Absolventka navazujícího certifikovaného kurzu pod vedením Prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA                        https://psychopatie.cz/konference 

6 letý výcvik psychosomatika a psychoterapie v plastické chirurgii v rozsahu 600 hodin

Absolvovala jsem certifikovaný výcvik v období 6 let, garantovaný klinikou plastické chirurgie I. lékařské fakulty UK, pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, Csc. 

Výcvik byl zaměřen na psychoterapeutickou a psychologickou práci s pacienty nemocnými, po úrazech, s různými tělesnými vadami a estetickými problémy - rozsah 500 hodin. Teoretickou výuku, přípravu realizovaných seminářů  - rozsah 100 hodin. Po dobu výcviku probíhala supervize v celkovém rozsahu 500 hodin. Součástí certifikátu je hodnocení mé odborné práce.