Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

"Paní Renata Siranová patří k těm výjimečným ženám, kterých je kolem nás více než poskrovnu. Nejen svým stálým optimismem a úsměvem, kterým rozdává kolem sebe pohodu a klid v duši, ale i laskavým slovem, kterým doplňuje to, co bylo předem nevyřčené. Patří k těm ženám a tím samozřejmě i lidem obecně, u kterých smyslem života je poskytovat dobro druhým lidem, kteří pomoc potřebují, a v běžném životě se jim toho nedostává. Navíc je to umocněno jejími nevšedními charakterovými vlastnostmi, kterými upřednostňuje jiné, před sebe samou. Dokladem toho je ta skutečnost, že na naší klinice Esthé poskytla cenné rady mnoha ženám i mužům s cílem navrátit je do normálního a šťastného života, aniž by očekávala jakékoli finanční ocenění za skutečně skvěle odvedené poradenství. Byly to stovky mailů, osobních setkání, přednášek, odpovědí na dotazy na portálech Omlazení, FB a jiných aktivit.

Jsem přesvědčen, že díky i dalším vlastnostem, kterými je obdarovaná paní Siranová, jako je invence, bezprostřednost nebo logika co je nejvhodnější pro klientelu z hlediska psychologie a nevtíravé empatie, jsou jistou zárukou jejího úspěšného profesního zaměření a života."

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce 

Vedoucího centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocnění prsu

Vedoucího lékaře kliniky Esthé