Kdo jsem a moje poslání

Mým posláním a přesvědčením je, že každý, kdo potřebuje pomoci, si zaslouží péči odborníka se zkušenostmi a praxí v daném oboru. Zastávám též názor, že pro to, abychom mohli pomáhat a pečovat o psychické zdraví jedince, je třeba si projít i vlastní životní zkušeností (sebepoznání), abychom lépe pochopili, co v daný okamžik člověk potřebuje. V oblastech, ve kterých nabízím svou péči, se pohybuji více jak patnáct let.

Pojetí mé práce a psychoterapeutická sezení vychází především z Rogersovského přístupu, odborného vzdělání v psychologii, interpersonální psychoterapii a tříletého sociálně psychologického výcviku pod vedením Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. Dále z více jak desetileté leté spolupráce a propojení psychosomatického a psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta v lékařské psychologii, pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc.

Abych Vám mohla nabízet tu nejlepší možnou péči, konzultuji a spolupracuji s odborníky, kteří mi taktéž poskytují supervizi nad mojí prací. Jsem personálním poradcem v několika organizacích a individuálním poradcem rodičů a dětí ve školních institucích. Aktivně provozuji semináře, lektorskou a konzultační činnost.