Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Doc. Jan Měšťák je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval.

Vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé v Praze (od roku 1997)

  • Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (od roku 2002)

  • Zakladatel a přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze (od roku 2002)

  • Zakladatel a vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v nemocnici Na Bulovce (od roku 2004)

  • Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům.

Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je samostatnou autorkou několika knih. 

PaedDr. Daniela Pokorná

Vedoucí PPP a speciální pedagog

Daniela Pokorná má praxi a pracuje 35 let v oboru pedagogicko-psychologického poradce a speciálního pedagoga. V Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) je od roku 1990 kde pracuje 30 let na pozici speciálního pedagoga v PPP. Od roku 2003 je vedoucí PPP v Roudnici nad Labem.

Zabývá se především diagnostikou specifických poruch učení (SPU) u dětí a je spoluautorkou testu "Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob". Vede na toto téma akreditovaný specializovaný kurz, který od roku 2004 běží v Národním ústavu vzdělávání Praha.

Daniela má také velké zkušenosti jako logoped - 4 roky se věnovala dětem s vadou řeči v Základní škole internátní pro děti v Praze (1982-86) a 10 let působila v logopedické poradně v Pedagogicko-psychologické poradně v Mělníku.

Současně je také vedoucí Sekce speciálně pedagogické diagnostiky při Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje-Teplice, kde působí 10 let. Tato sekce sdružuje 11 poraden v rámci Ústeckého kraje.

Bc. Lenka Pelechová

Fertility konzultant

Každá změna v životě, je především a pouze o Vás. Cesta k dítěti není  mnohdy jednoduchá, ani krátká. Problémy s početím prostupují celým naším tělem a skrze emoce se cítíme zoufalí, slabí či nerozhodní. Cílem Lenky je vytvořit každému individuální postup s ohledem k jeho potřebám a její práce s Vámi je především o budování Vašich silných stránek.

Poradenství a konzultace poskytuje všem, kteří hledají informace, podporu, útěchu a porozumění na jejich cestě za dítětem. Všem, kteří hledají osobní růst, chtějí se vyrovnat se ztrátou a smutkem nebo potřebují asistenci v náhlých těžkých životních situacích.

Konzultace probíhají v českém jazyce, po domluvě také v německém, ve městě Praze nebo Brně.

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili. Vy se rozhodujete, jaký způsob je pro Vás ten nejvhodnější.

"Moje dveře jsou otevřeny všem, kdo se nebojí na ně zaklepat."

www.lenkapelechova.cz

Helena Blechová

speciální pedagog

Paní Helena Blechová je absolventem pedagogické školy se zaměřením na pedagogickou činnost v mateřské škole a současně studovala i obor vychovatelství. Nyní studuje a prohlubuje si znalosti na Univerzitě 3. věku v oboru Dějiny hudby.

Má praxi jako učitelka v mateřských školách na Mělníku více jak 35 let, kde působila i jako speciální poradce pro děti s různými psychickými poruchami.

Je taktéž zastánkyní a autorkou terapie hudebních, výtvarných a pohybových činností v prostředí uvnitř i venku a jejich propojení s pozitivním vlivem na psychiku dítěte již od útlého věku.

Nyní dochází do Psychoterapeutické poradny na Černém Mostě v Praze, kde působí jako terapeut a pedagogický pracovník. Pomáhá rozkrýt různé dětské bolístky duše a též najít v dětech jejich potenciál a skrytý talent.

Její celoživotní poslání je vypovídající "Šťastné, spokojené a zdravé dítě".