Mgr. Lenka Pelechová

Psycholog a sociální poradce

Každá změna v životě, je především a pouze o Vás. Cesta k dítěti není mnohdy jednoduchá, ani krátká. Problémy s početím prostupují celým naším tělem a skrze emoce se cítíme zoufalí, slabí či nerozhodní. Cílem Lenky je vytvořit každému individuální postup s ohledem k jeho potřebám a její práce s Vámi je především o budování Vašich silných stránek.

Poradenství a konzultace poskytuje všem, kteří hledají informace, podporu, útěchu a porozumění na jejich cestě za dítětem. Všem, kteří hledají osobní růst, chtějí se vyrovnat se ztrátou a smutkem nebo potřebují asistenci v náhlých těžkých životních situacích.

Konzultace probíhají v českém jazyce, po domluvě také v německém, ve městech Praha, Mělník nebo Brno.

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili. Vy se rozhodujete, jaký způsob je pro Vás ten nejvhodnější.

"Moje dveře jsou otevřeny všem, kdo se nebojí na ně zaklepat."

www.lenkapelechova.cz

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Emeritní přednosta a zakladatel Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Vedoucí lékař a zakladatel kliniky Esthé

Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Kromě všeobecné plastické chirurgie a estetické chirurgie byla jeho vědeckovýzkumná činnost zaměřena především na problematiku obličejových rozštěpů a na rekonstrukce prsů u žen s onkologickým onemocněním. Byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem pěti výzkumných úkolů rezortního plánu MZ ČR, publikoval na 200 odborných prací v našich a mezinárodních časopisech a podílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na monografiích v problematice plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie.  

Ve spolupráci s Doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. se dlouhodobě zabýváme zejména psychosomatikou a psychoterapií u pacientů, kteří jsou nemocní, po úrazech, s různými tělesnými vadami a estetickými problémy.  

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům.

Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je samostatnou autorkou několika knih. 

BcA. Helena Blechová

pedagožka a arteterapeutka

Paní Helena Blechová je absolventem pedagogické školy se zaměřením na pedagogickou činnost v mateřské škole a současně studovala i obor vychovatelství. Dále pokračovala ve studiu hudby a výtvarného umění s praktikováním arteterapeutických technik pro harmonizaci dítěte. Nyní si prohlubuje své znalosti na Univerzitě 3. věku v oborech Dějiny hudby a Výtvarného umění.

Má praxi jako učitelka v mateřských školách více jak 35 let, kde působila i jako speciální poradce pro děti s různými psychickými poruchami.

Je taktéž propagátorkou, zastánkyní a autorkou terapie hudebních, výtvarných a pohybových činností v prostředí uvnitř i venku a jejich propojení s pozitivním vlivem na psychiku dítěte již od útlého věku. 

Arteterapeutické techniky jsou vhodné především:

  • pro podporu rozvoje osobnosti dětí - rozvíjí sebepoznání, poznání druhých a komunikaci;
  • pro děti plaché a úzkostné;
  • pro děti agresivní;
  • jako prevence vzniku nežádoucího chování;
  • pro rozvoj tolerance k dětem, které se něčím liší od ostatních (rasová odlišnost, handicapované děti apod.);
  • pro uvolnění napětí.

Nyní dochází do Psychoterapeutické poradny na Mělníku, kde působí jako terapeut a pedagogický pracovník. Pomáhá rozkrýt různé dětské bolístky duše a též najít v dětech jejich potenciál a skrytý talent.

Její celoživotní poslání je vypovídající "Šťastné, spokojené a zdravé dítě".