Supervizní hodnocení

Ing. Martina Faltysová

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Bc. Šárka Škrabalová