Co nabízím

Preferuji osobní přístup, empatii, diskrétnost. Náš konzultační čas, který spolu strávíme, Vám budu stále nablízku a udělám maximum pro úspěšné naplnění Vašich cílů a potřeb. Pomohu Vám najít zpět Vaši ztracenou rovnováhu v osobním životě, v rodině a v práci. Kladu vysoký důraz na etiku, v jejíchž mantinelech se pohybuji, řídím se etickými principy a zaručuji taktéž plnou diskrétnost při terapii a po jejím skončení.

Jsem profesionál, a tudíž jsem si plně vědoma, s čím Vám mohu v daný okamžik pomoci. Rovněž si také uvědomuji, kdy je zapotřebí do terapie nebo poradenství zapojit jiného odborníka.